Betingelser & Takster


Generelle betingelser

 

Instruktører på Komediehusets Teaterskole

Komediehuset lægger vægt på, at instruktørerne har erfaring  med teaterarbejde i Komediehusets visuelle og kropslige stil. Det betyder, at der kan være enkelte dage, hvor de bliver forhindret på grund af forestilling, auditions etc. Vi betragter dette som en styrke og indsætter en kvalificeret afløser.
Ret til ændringer, instruktører m.m. forbeholdes.

 

Sæson og betaling

Sæsonen er minimum på 11 uger med undervisning samt et afslutningsarrangement
Ingen undervisning i skolernes ferier.
Hele betalingen forfalder ved sæsonstart.
Der ydes ikke refusion ved framelding eller forfald på anden måde.

 

Tilmelding

For deltagere under 18 år skal tilmeldingen udfyldes med far, mor eller værge som betaler.

 

Annullering af tilmelding

Tilmeldingen kan skriftligt (pr. mail) annulleres indtil 10 dage før startdato.
Derefter er tilmeldingen økonomisk bindende.

 

Holdstørrelser

Max. mellem 12 og 15 pr hold afhængig af alder og lokale.

 

Hvem kan benytte Komediehusets Teaterskole?

 

Deltagerne optages efter følgende prioritet

1. Deltagere der i forvejen går på et hold*.
2. Deltagere med bopæl i Horsens Kommune.
3. Udenbys, der går i skole i Horsens.
4. Deltagere fra andre kommuner.
*Tilmelding til næste sæson senest 14 dage efter sæsonafslutning.

 

Vi forbeholder os ret til at udvælge deltagerne, så der er den bedst mulige kønsmæssige fordeling.

 

Forsikring

Vi gør opmærksom på, at den enkelte selv bør sørge for at forsikre sig.
Dette gælder alle aktiviteter i Komediehusets regi uanset om man går på et hold, deltager på et projekt, er frivillig deltager eller hjælper mm.

 

Regler for friplads

For børn med bopæl i Horsens Kommune kan der søges om delvis friplads.

Delvis friplads tildeles efter metoden "først-til-mølle" ved komplette ansøgninger - det vil sige med den krævede dokumentation.

På hvert hold med 12 - 15 deltagere er der maksimalt friplads svarende til 2,25 fripladser ialt.

Der gives kun friplads til 1 hold og 1 feriearrangement pr. sæson og kun til 0-25 årige elever med bopæl i Horsens Kommune.

18 til 25 årige kan kun søge, hvis de er udeboende.
Fripladsansøgninger behandles efterhånden som de indløber.

 

Husstandsindkomst

under 428.248 kr. – 25 % friplads
under 336.048 kr. – 50 % friplads
under 243.848 kr. – 75 % friplads

Taksterne reguleres løbende, så de altid svarer til Horsens Musikskoles.
OBS. Ansøgning om friplads er kun gyldig, hvis den er modtaget på Komediehusets administration senest 5 dage efter indsendelse af tilmelding.
Ansøgning om friplads er kun gyldig, hvis de krævede bilag er vedlagt.

 

Hent ansøgningsskema (pdf)

Hold

 Takster

Teaterskole for børn og unge pr. sæson (12 uger/2 lektioner) inkl. Fredagsklub samt Impro og Teatersportshold. (Sidstnævnte kun fra 13 år og op)

 kr. 1.100,-

Teaterskole/dans for børn og unge pr. sæson (12 uger/1½ lektioner) inkl. Fredagsklub samt Impro og Teatersportshold

 kr. 860,-

Unge Skuespillere pr. sæson (12-13 uger/2½ - 3 timer) inkl. Fredagsklub samt Impro og Teatersportshold

kr. 1.100,-

Ferieskoler 2 til 6 dage

kr. 0 - 700,-