Ekstra for Elever


Elev Weekend - for Alle

Som stedfortræder for den nedlagte fredagsklub, laver vi i år 2 elev-weekender, hvor alle vores elever gratis kan deltage i forestillingsprojekter på tværs af alder, erfaring og hold. Vores elev-weekender er et gratis tilbud til alle deltagere på Komediehusets teater- og danse-hold som ikke kan få nok teater og dans.

Ved sæsonopstart tilmelder hver elev sig én eller flere weekender, der kommer  til at bestå at 2 prøvedage og en forestillingsdag.
Man forpligter sig til at kunne deltage i hele prøveperioden.
Alt efter hvor mange elever, hold, hvilke aldersgrupper, kønsfordeling m.m. sammensætter instruktør-teamet det ultimative hold og program for weekenden. 

Det bliver en travl weekend, med teater, eksperimenter, hygge og nye bekendtskaber i fokus. Vi slutter det hele med en vaske ægte Premiere...

Tilmeldingsblanket udleveres på 1. eller 2. undervisningsdag.

Åben Træning - fra 13 år

Hver fredag har alle vores elever mulighed for at mødes til åben træning.

Datoer for foråret kommer snart... (opstart i uge 8)

Elev-Weekender forårssæson 2018

- Marts: 9., 10., 11. marts
- April: 6., 7., 8. april

Prøvetider for de 2 elev-weekender:
Fredag: 16.00 - 18.00
Lørdag: 10.00 - 15.00
Søndag: 10.00 - 15.00 Forestilling 15.00 - 16.00

OBS! - Seneste tilmeldingsfrist er torsdagdag den 22. februar.