Endelave 2017


 

Deltagere

For 9 til 16 årige - hvis man har været med det foregående år kan man fortsætte indtil man bliver 18 år.
Deltagere fra 2016, der tilmelder inden 1. oktober 2016 har automatisk ret til at være med i 2017.
Tilmeldinger derefter behandles i indkommen rækkefølge, men vi forbeholder os ret til at udvælge deltagerne, så det er bedst for projektet både aldersmæssigt, kønsmæssigt og med hensyn til geografisk fordeling.

Deltagerantal max. 36

Der er p.t. venteliste!

 

 

 

 

Forestilling

 

Forestilling: Anastacia
Opførelse i skolegården med gratis adgang for alle, fredag den 28. juli kl. 21.30.

I løbet af ugen opsætter de deltagende børn og unge forestillingen i samarbejde med Komediehusets instruktører Thomas Nielsen og Sabrina Koch. Det hele afsluttes med en stor offentlig opførelse.

Deltagerne skal selv sørge for transport, kost og ophold m.m. Der skal være en voksen, der har ansvar for den enkelte deltager.
Pris: 700 kr (Foreløbig pris - der kan komme forhøjelse).

Delvis friplads kan søges til alle arrangementer for deltagere med bopæl i Horsens Kommune.
Tilmeldingen kan skriftligt annulleres indtil 10 dage før startdato.

Elektronisk tilmelding