Endelave 2018


Der er allerede nu venteliste på sommerens forestilling på Endelave!

 

Deltagere:

For 9 til 16 årige - hvis man har været med det foregående år kan man fortsætte indtil man bliver 18 år.
Deltagere fra 2017, der tilmelder inden 1. oktober 2017 har automatisk ret til at være med i 2018.
Tilmeldinger derefter behandles i indkommen rækkefølge, men vi forbeholder os ret til at udvælge deltagerne, så det er bedst for projektet både aldersmæssigt, kønsmæssigt og med hensyn til geografisk fordeling.

Deltagerantal max. 36

Om forestillingen

Årets forestilling: Pocahontas
Opførelse i skolegården med gratis adgang for alle, fredag den 27. juli kl. 21.30.

I løbet af ugen opsætter de deltagende børn og unge forestillingen i samarbejde med Komediehusets instruktører. Der lægges vægt på fælleskabet og at de sammen på tværs af alder og baggrund kan få en unik ferieoplevelse. Det hele afsluttes med en stor offentlig opførelse.

Deltagerne skal selv sørge for transport, kost og ophold m.m. Der skal være en voksen, der har ansvar for den enkelte deltager.
Pris: 700 kr (Foreløbig pris - der kan komme forhøjelse).

Delvis friplads kan søges til alle arrangementer for deltagere med bopæl i Horsens Kommune.
Tilmeldingen kan skriftligt annulleres indtil 10 dage før startdato.

Elektronisk tilmelding

Betingelser og Takster