Fredagsklubben


FREDAGSKLUBBEN

Fredagsklubben er et gratis tilbud til alle deltagere på Komediehusets teater- og danse-hold.
Det foregår på fredage kl. 14.00 – 16.30. Vi starter igen den 8. september til den 17. november 2017

Brug det – I har betalt for det sammen med deltagerbetalingen! 

Programmet er nogenlunde som følger hver gang...

I 2½ time arbejdes der med et konkret projekt eller et tema.
Om fredagen er slik og sodavand tilladt den første time i modsætning til de normale dage på teaterskolen.

Der er ingen mødepligt og ingen forventning om, at man er der hele tiden - det er et åbent tilbud - dump ind når du vil! Dog vil det altid være en fordel at være med de sidste 1½ time (15.00 - 16.30), da der ofte vil blive arbejdet på et lille afsluttet projekt i det tidsrum.

Det vil  være med skiftende instruktører, og det er stadigvæk helt frit hvilke dage, man ønsker at deltage – og hvornår man kommer de enkelte dage.

Fredagsklubben nedlægges i 2018

Fredagsklubben nedlægges ved afslutningen af denne sæson. I stedet udbyder vi i løbet af sæsonen muligheden for at alle vores elever kan deltage i en eller flere Teater- weekender.
Her vil eleverne mødes på tværs af holdene, med opgaven om at skabe en forestilling sammen med en af vores kompetente instruktører. 

   

Fredagsklubben Efteråssæson 2017

- Alle aldersgrupper
- Skiftende instruktører

- Fredag 14.00- 16.30
- Fredagsklub foregår på Komediehuset

OBS! - Der er ikke Fredagsklub i skoleferier og på skolefridage.